DEED

کف پوش تخته سه لا استنسیل شده

۵۶ ایده، ذخیره شده توسط اميرحسين احمدی. ایده‌هایی درباره‌ی کف پوش تخته سه لا استنسیل شده، نحوه چسباندن کف تخته سه لا و بازسازی کف تخته سه لا را در اینجا مشاهده کنید.