DEED

اتاق های سبک گرانج

۳۳ ایده، ذخیره شده توسط پرهام مجیدی. ایده‌هایی درباره‌ی اتاق های سبک گرانج، دیوار اتاق شلوغ و ناخوشایند، اتاق هنری به سبک گرانج و اتاق شلوغ و ناخوشایند ایندی را در اینجا مشاهده کنید.