DEED

درب شیشه‌ای کتابخانه

۱۰۳ ایده، ذخیره شده توسط محمدپارسا براتی. ایده‌هایی درباره‌ی قفسه کتاب با درب های شیشه ای، کتابخانه به همراه درب شیشه ایی، درب های کتابخانه چوبی و اضافه کردن درب به قفسه کتاب را در اینجا مشاهده کنید.