منطقه سنگی در فضای باز

۴۲ ایده ، ذخیره شده توسط مهديار زمانی

ایده‌هایی درباره‌ی منطقه سنگی در فضای باز، دیوار بازی فضای باز، محیط کوچک پاسیو و محوطه بیرونی میان فرود را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید