DEED

مبلمان چند منظوره به سبک وینتیج

۸۹ ایده، ذخیره شده توسط نرگس حیدری. ایده‌هایی درباره‌ی مبلمان چند منظوره به سبک وینتیج، بازسازی مبلمان عتیقه، مبلمان آنتیک سبک وینتج و بازسازی مبلمان صنعتی را در اینجا مشاهده کنید.