تختخواب چند طبقه در کنج

۹۴ ایده ، ذخیره شده توسط آرسام شمس

ایده‌هایی درباره‌ی تختخواب چند طبقه در کنج، اتاق دو طبقه، تخت دو طبقه سه تخته و تخت های دو طبقه را در اینجا مشاهده کنید.