DEED

درب بدون چارچوب خودساز

۸۹ ایده، ذخیره شده توسط آيهان طباطبایی. ایده‌هایی درباره‌ی درب بدون چارچوب خودساز، دکوراسیون درب دال، درب های داخلی ساختمان و بازسازی درب های تخته ای را در اینجا مشاهده کنید.