DEED

استفاده مجدد از کشوهای قدیمی

۸۰ ایده، ذخیره شده توسط سارا رضوانی. ایده‌هایی درباره‌ی استفاده مجدد از کشوهای قدیمی، کمدهای قدیمی، بازسازی مبلمان دست ساز و کمد دِراوِر را در اینجا مشاهده کنید.