DEED

میزهای بتونی رنگی

۱۰۷ ایده، ذخیره شده توسط متين حیدری. ایده‌هایی درباره‌ی میزهای بتونی رنگی، میزهای بتونی طبیعی، کانتر های سیمانی خانه باغ و میزهای بتنی رنگ آمیزی شده را در اینجا مشاهده کنید.