DEED

استفاده مجدد از کمدهای کشو دار

۳۲ ایده، ذخیره شده توسط زهرا شمس. ایده‌هایی درباره‌ی استفاده مجدد از کمدهای کشو دار و کمدهای قدیمی را در اینجا مشاهده کنید.