DEED

بازسازی آجر پاسیو

۸۲ ایده، ذخیره شده توسط آيناز خانی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی آجر پاسیو، تغییر پانسیون سنگی، پاسیو کف پوش آجری و بازسازی سنگفرش پاسیو را در اینجا مشاهده کنید.