DEED

آلاچیق چسبیده به خانه

۸۱ ایده، ذخیره شده توسط آيناز ملک. ایده‌هایی درباره‌ی آلاچیق چسبیده به خانه، نقشه های ایوان سر پوشیده، ایده های سایبان تراس و ایوان کوچک سرپوشیده را در اینجا مشاهده کنید.