DEED

نصب نور در فضای باز

۷۵ ایده، ذخیره شده توسط حسين علیزاده. ایده‌هایی درباره‌ی نصب نور در فضای باز، نورپردازی بیرونی کلبه و نورپردازی در سیاهی را در اینجا مشاهده کنید.