DEED

بازسازی کنسول رسانه ای دست ساز

۳۴ ایده، ذخیره شده توسط ثنا نیک زاد. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی کنسول رسانه ای دست ساز، میز تلوزیون ایکیا، کنسول های تلویزیون قدیمی و کنسول تلویزیون کوچک را در اینجا مشاهده کنید.