DEED

ترمیم بتن ترک خورده

۶۳ ایده، ذخیره شده توسط مريم اعتماد. ایده‌هایی درباره‌ی ترمیم بتن ترک خورده، تعمیر پله های بتونی، بازسازی پاسیو ترک خورده و ترمیم بتن جاده را در اینجا مشاهده کنید.