DEED

بازسازی میز خیاطی

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط آيناز انوشه. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی میز خیاطی، کشوهای چرخ خیاطی، نحوه استفاده مجدد از کشوهای قدیمی و انبار وسایل هنری ایکیا را در اینجا مشاهده کنید.