مسیرهای پیاده روی حیاط پشتی

۳۴ ایده ، ذخیره شده توسط آرمين مهدوی

ایده‌هایی درباره‌ی مسیرهای پیاده روی حیاط پشتی، پیاده رو با سنگفرش سنگی، ترمیم آسفالت مسیر ورودی و پیاده‌رو سنگی پاسیو را در اینجا مشاهده کنید.