DEED

جایگزین کردن پله های مارپیچ

۸۱ ایده، ذخیره شده توسط اميرمحمد علوی. ایده‌هایی درباره‌ی جایگزین کردن پله های مارپیچ و راه پله مارپیچی پنهان را در اینجا مشاهده کنید.