DEED

بازسازی پاسیوی ساده

۷۷ ایده، ذخیره شده توسط سبحان محمودی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی پاسیوی ساده، بازسازی پاسیو با هزینه و ایده های ساخت پاسیو را در اینجا مشاهده کنید.