DEED

طرح های خانه شیروانی هیزمی

۶۵ ایده، ذخیره شده توسط نفس صدر. ایده‌هایی درباره‌ی طرح های خانه شیروانی هیزمی، سوله ذخیره سازی هیزم، اتاقک چوبی و نقشه ی اتاقک انبار چوب را در اینجا مشاهده کنید.