DEED

آباژور از قطعات خودرو

۶۸ ایده، ذخیره شده توسط محمدمهدی نیک پی. ایده‌هایی درباره‌ی آباژور ساخته شده از قطعات خودرو، چراغ ساخته شده از لوازم خودرو، صندلی خودرو دای و طرح های ساخته شده از لوازم قطعات خودرو را در اینجا مشاهده کنید.