DEED

ساخت پیشخوان‌های بتنی

۳۴ ایده، ذخیره شده توسط مهسا عبادی. ایده‌هایی درباره‌ی ساخت پیشخوان‌های بتنی، میزهای سیمانی مصنوعی، درزگیری میز پیشخوان بتونی و میزهای بتونی رنگ شده را در اینجا مشاهده کنید.