DEED

میز فلزی به سبک صنعتی

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط آرمين شریفی. ایده‌هایی درباره‌ی میز فلزی به سبک صنعتی، میز سبک مبلمان اینداستریال، پایه های میز صنعتی و مبلمان صنعتی بازیابی شده را در اینجا مشاهده کنید.