DEED

قفسه های کتاب برای فضاهای کوچک

۱۰۴ ایده، ذخیره شده توسط حلما پژوهان. ایده‌هایی درباره‌ی قفسه های کتاب برای فضاهای کوچک، صرفه جویی در فضا قفسه های کتاب، تزئینات کتابخانه کوچک و کتابخانه های خلاق را در اینجا مشاهده کنید.