DEED

آباژور نقاشی شده

۴۲ ایده، ذخیره شده توسط النا رضوی. ایده‌هایی درباره‌ی آباژور نقاشی شده، آباژور رنگ آمیزی شده دست ساز و بازسازی شید آباژور خودساز را در اینجا مشاهده کنید.