DEED

اتاق مونته سوری دختر

۵۶ ایده، ذخیره شده توسط سارا حامی. ایده‌هایی درباره‌ی اتاق مونته سوری دختر، طراحی اتاق کودک، طراحی اتاق خواب مونته سوری و اتاق کودک مونته سوری پسرانه را در اینجا مشاهده کنید.