DEED

فرش پلکان پلنگی شکل

۱۰۶ ایده، ذخیره شده توسط اميرمحمد احمدیان. ایده‌هایی درباره‌ی فرش پلکان پلنگی شکل، فرش پله انتلوپ و فرش راه پله قرمز را در اینجا مشاهده کنید.