DEED

پوشش دیوار های بافتی

۷۸ ایده، ذخیره شده توسط سارا حامی. ایده‌هایی درباره‌ی پوشش دیوار های بافتی، دیوار چوبی و نحوه پوشش دیوارهای بافت دار را در اینجا مشاهده کنید.