DEED

نیمکت های کنار پنجره

۹۸ ایده، ذخیره شده توسط بارانا رشیدی. ایده‌هایی درباره‌ی نیمکت های کنار پنجره، نشیمن پنجره مدرن، طراحی نشیمن کنار پنجره و تورفتگی پنجره را در اینجا مشاهده کنید.