DEED

دفتر نیم طبقه

۸۹ ایده، ذخیره شده توسط آوينا قنبری. ایده‌هایی درباره‌ی دفتر نیم طبقه، طراحی دفتر کار نیم طبقه، خانه اداری میزانسن و میزانسن دفتر صنعتی را در اینجا مشاهده کنید.