DEED

دیوار سنگی نقاشی شده

۶۳ ایده، ذخیره شده توسط محمدرضا حسین زاده. ایده‌هایی درباره‌ی دیوار سنگی نقاشی شده، روکش شومینه سنگی و دیوار سنگی روی هم سوار شده را در اینجا مشاهده کنید.