DEED

تغییر صندوقچه و کمد

۷۳ ایده، ذخیره شده توسط فاطمه علیزاده. ایده‌هایی درباره‌ی تغییر صندوقچه و کمد، بازسازی بوفه، استفاده مجدد از کابینت چینی و ایده های جدید کمد چینی آلات را در اینجا مشاهده کنید.