DEED

نظم دهنده زیر سینک ظرفشویی

۶۵ ایده، ذخیره شده توسط محمدرضا رمضانی. ایده‌هایی درباره‌ی نظم دهنده زیر سینک ظرفشویی، سینک زیر روشویی، کابینت زیر سینک ظرفشویی و تحت سازمان کابینت سینک را در اینجا مشاهده کنید.