بروزترین ایده‌های تزئینات و وسایل آشپزخانه

تزئینات و وسایل آشپزخانه

انبار آشپزخانه به محلی در آشپزخانه گفته می‌شود که مواد‌غذایی مختلف در آن ذخیره و نگه‌داری می‌شوند. این انبار که معمولا کمد یا کشویی اضافه در آشپزخانه می‌باشد توسط جدا‌کننده‌های کمد به بخش‌های مختلف برای نگه‌داری اقلام مختلف جدا می‌شود. این انبار در آشپزخانه اصولا مکانی خشک و خنک و به دور از هرگونه رطوبت می‌باشد تا مواد‌غذایی در محیطی ایده‌‌آل نگه‌داری شده و دچار کپک‌زدگی و سایر آلودگی‌های محیطی نشوند. این انبار در محیط آشپزخانه بسته به ابعاد و اندازه‌ی آشپزخانه می‌تواند کوچک یا بزرگ باشد.